Logo Logo
Svorky

Svorky sú neodmysliteľnou súčasťou vedenia bleskozvodu a používajú sa na pripojenie rôznych častí bleskozvodu od strechy, cez murivo až po uzemnenie. Presne preto ich nájdete aj v našom katalógu!