Logo Logo
Polyesterová geotextílie

Polyesterové geotextílie nachádzajú vo staviteľstve široké využitie od výstavby striech, základov stavieb, tunelov, nádrží, jazierok či pri zabezpečovaní svahov. Presne preto ich nájdete aj v našom katalógu!