Logo Logo
Podpery na plechovú strechu

Podpery sú neoddeliteľnou súčasťou vedenia bleskozvodu. V tejto kategórii nášho katalógu nájdete podpery na plechovú strešnú krytinu.