Logo Logo
Parotesné fólie

Rozkaz znel jasne - vodná para nesmie prejsť! Parafrázovaním jedného kultového českého filmu sa dostávame k parozábranám čiže parotesným fóliám. Tento typ fólie sa používa hlavne v interiérovej časti striech a chráni jej vnútorné izolačné zložky pred vodnou parou, ktorá by mohol kondenzovať a izoláciu narušiť. Nie je tak čas pýtať sa kto je kto a neváhajte siahnuť po parozábrane z nášho katalógu!